Πρόσκληση για την 1η ενημερωτική εκδήλωση (3/6/2015)