Διενέργεια 1ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»