Διενέργεια 2ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»