Πρόσκληση για τη 2η ενημερωτική εκδήλωση (24/6/2015)