Διενέργεια 4ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»