Πρόσκληση για την 4η ενημερωτική εκδήλωση (27/7/2015)