Διενέργεια 5ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Έργου «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»