Πρόσκληση για τη 5η ενημερωτική εκδήλωση (16/9/2015)