Πρόσκληση για τη 6η ενημερωτική εκδήλωση (28/9/2015)