ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 6ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»