Εκπαιδευτικό Ταξίδι

Εκπαιδευτικό Ταξίδι

Τελετή Βράβευσης και Λήξης

6η Eνημερωτική Eκδήλωση (28/9/2015)

Πρόγραμμα – Πρόσκληση Τελετής Βράβευσης

Φεστιβάλ Αειφορίας

Παραδοτέο Π.1.3: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»

Παραδοτέο Π.1.2: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και Δήμου Αθηναίων στον τομέα του περιβάλλοντος»

Παραδοτέο Π.1.1: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων»

Εβδομάδες Ανθρώπινης Δράσης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 6ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»