Δράσεις Έργου

 1. Ενέργειες ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

 2. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη – Επιμόρφωση

 3. Δικτύωση

 4. Πιλοτική Εφαρμογή

 

Α. Κοινωνική Πρόνοια

 1. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
 • Εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Κοινωνική πρόνοια»

 

 1. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη – Επιμόρφωση
 • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ
 • Θεματικά εργαστήρια με θέμα «ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων»
 • Εξειδικευμένα θεματικά εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ
 • Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών με θέμα «Δράσεις ΕΚΕ στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής πρόνοιας»
 • Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Δικτύωση

Ηλεκτρονική Δικτύωση

 • ey-aeiforein.gr:
 • – δημιουργία εταιρικού micro-site
 • – online M2M –member to member portal
 • – Blog
 • Social networking

 

Φυσική δικτύωση

 • Συναντήσεις Μελών
 • Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές ΕΚΕ ανά θεματικό τομέα παρέμβασης
 • Forum EKE
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ
 • Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Πιλοτική Εφαρμογή
 • Φεστιβάλ
 •  – «1η Εβδομάδα Ανθρώπινης Δράσης»
 •  – «2η Εβδομάδα Ανθρώπινης Δράσης»
 • Διαγωνισμός αριστείας για πρακτικές ΕΚΕ
 • Τελετή Βράβευσης επιχειρήσεων «Βραβεία Ανθρώπινης Δράσης»

Β. Περιβάλλον

 1. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
 • Εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Περιβάλλον»

 

 1. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη – Επιμόρφωση
 • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ
 • Θεματικά εργαστήρια με θέμα «ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων»
 • Εξειδικευμένα θεματικά εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ
 • Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών με θέμα«Δράσεις ΕΚΕ στον τομέα ανάπτυξης του περιβάλλοντος»
 • Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Δικτύωση

Ηλεκτρονική Δικτύωση

 • ey-aeiforein.gr:
 • – δημιουργία εταιρικού micro-site
 • – online M2M –member to member portal
 • – Blog
 • Social networking

Φυσική δικτύωση

 • Συναντήσεις Μελών
 • Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές ΕΚΕ ανά θεματικό τομέα παρέμβασης
 • Forum EKE
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ
 • Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Πιλοτική Εφαρμογή
 • Φεστιβάλ
 • – 1ο «Πλανήτης – Περιβάλλον – Εμείς: Act Now! Festival»
 • – 2ο «Upcycling Art Festival»
 • Διαγωνισμός αριστείας για πρακτικές ΕΚΕ
 • Τελετή Βράβευση επιχειρήσεων «Βραβεία Αειφορίας»

Γ. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

 1. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
 • Εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης στο θεματικό τομέα παρέμβασης «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

 

 1. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη – Επιμόρφωση
 • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ
 • Θεματικά εργαστήρια με θέμα «ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων»
 • Εξειδικευμένα θεματικά εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ
 • Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών με θέμα«Δράσεις ΕΚΕ στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
 • Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Δικτύωση

Ηλεκτρονική Δικτύωση

 • ey-aeiforein.gr:
 • – δημιουργία εταιρικού micro-site
 • – online M2M –member to member portal
 • – Blog
 • Social networking

 

Φυσική δικτύωση

 • Συναντήσεις Μελών
 • Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές ΕΚΕ ανά θεματικό τομέα παρέμβασης
 • Forum EKE
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ
 • Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών στο εξωτερικό

 

 1. Πιλοτική Εφαρμογή
 • Δύο Εκδηλώσεις
 • – Ημερίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • – Φεστιβάλ «Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»
 • Επιβράβευση μέσω ειδικής απολογιστικής έκδοσης
 • Ειδική Απολογιστική Έκδοση