Ποιοί Είμαστε

Τι είναι το ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ;

Το έργο “Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία  (διακριτικός τίτλος: «Ευ Αειφορείν»)” αποτελεί δράση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται από το Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ».

Στόχος ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ

H ενίσχυση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) μέσω της συνεργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων του Δήμου Αθηναίων στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας με απώτερο στόχο:

 • την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη δύσκολη περίοδο της κρίσης που όλοι βιώνουμε.

 

Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης

 1. Κοινωνική Πρόνοια

Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων με στόχο

 • …την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου και της προσφερόμενης βοήθειας προς ευπαθείς ομάδες πολιτών μέσω της υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις.

 

 1. Περιβάλλον

Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και Δήμου Αθηναίων στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο

 • …την ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό περιβάλλον μέσω της υϊοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις
 • …τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στην περιοχή του Δήμου.

 

 1. Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων με στόχο

 • …την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου μέσω της κοινής δράσης ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν

 • Ενίσχυση εταιρικής φήμης, κοινωνικής αποδοχής και υπόληψης της επιχείρησης
 • Προβολή της επιχείρησης & του κοινωνικού της προφίλ στο διαδίκτυο, σε εκδηλώσεις και ημερίδες, κ.λπ.
 • Ενίσχυση κοινωνικής υπευθυνότητας & ενδυνάμωση κουλτούρας εθελοντισμού
 • Δικτύωση, συνέργειες από κοινές δράσεις και δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης και συνεργασιών
 • Εξοικονόμηση Πόρων
 • Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 • Αφοσίωση πελατών και εργαζομένων
 • Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με δράσεις αειφορίας

 

Οφέλη για το Δήμο Αθηναίων, την κοινωνία, το περιβάλλον

 • Διασφάλιση και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής
 • Εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος
 • Τόνωση του επιχειρηματικού ιστού και προώθηση της καινοτομίας
 • Βάσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος βιώσιμης ανάπτυξης